به ما بپیوندید
_

تجــهیــزات مجموعه آموزشی

 

_

مجــــهز به سیستم سرمـــایش و گرمایش مدرن وبه روز  که دستگاه چیلر و فن کوئل میباشد

مدرســـــه مجهز به اطــــفاء و اعلان حـــــریق میباشد

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما
اولین مدرسه در شهرستان شهریار و شهر اندیشه با استخر اختصاصی