کادر آموزشی

با کادر آموزشی دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما بهتر آشنا شوید.

مدیریت

خانم هما وعده
مدیریت دبستان و پیش دبستانی هما

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی با ۲۳ سال سابقه درخشان مدیریت یکی از مدیران نمونه  می باشند که ۲ بار عنوان مدیر نمونه منطقه را دریافت نموده اند. با سابقه مدیریتی مدرسه صابران ۲ در اندیشه .

دبیــران


نیروهای ماهر و کارآمد و متخصص

مـربیـان


نیروهای ماهر و کارآمد و متخصص

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما
اولین مدرسه در شهرستان شهریار و شهر اندیشه با استخر اختصاصی