کادر آموزشی

با کادر آموزشی دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما بهتر آشنا شوید.

مدیریت

خانم محترم بیات
مدیریت دبستان و پیش دبستانی هما

سرکارخانم محترم بیات با مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و با ۳۲ سال سابقه درخشان در حیطه آموزشی، پرورشی و فرهنگی شهرستان شهریار، مدیریت آموزشی دبستان و پیش دبستانی هما را برعهده داشته و با ایده های متمایز ،پیشرو در امر آموزش در منطقه می‌باشند

دبیــران


نیروهای ماهر و کارآمد و متخصص

مـربیـان


نیروهای ماهر و کارآمد و متخصص

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما
اولین مدرسه در شهرستان شهریار و شهر اندیشه با استخر اختصاصی