به ما بپیوندید
_

بیــــانیه مامـــوریت

ماموریت مجموعه ی ما ، شناسایی ، پرورش و شکوفایی استعداد های تحصیلی ، علمی ، ورزشی ، مهارتی و شغلی دانش آموزان می باشد.

به ما بپیوندید
_

چــشم انــداز مجموعه

ایجاد مجموعه ای متمایز ، پیشرو و الهام بخش بطوریکه حضور در آن ، آرمان همگان باشد.

آمـــوزشی

علمـــــی

ورزشـــی

مهارتی و شغلی

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه هما
اولین مدرسه در شهرستان شهریار و شهر اندیشه با استخر اختصاصی