_

امکانات مجموعه آموزشی

_

دبستان و پیش دبستانی هما امکانات بی نظیری برای کودکان شما در چهار طبقه مجزا فراهم آورده است:
۱. طبقه زیرزمین شامل استخر ، سالن ورزشی، آزمایشگاه ، کارگاه خلاقیت ، کارگاه استعداد یابی و مهارت آموزی
۲. طبقه اول دانش آموزان پایه اول تا سوم
۳. طبقه دوم ‌ دانش آموزان پایه چهارم تا ششم
۴. طبقه سوم محیطی اختصاصی برای دانش آموزان پیش دبستانی

سالن همایش

سالن ورزشی سرپوشیده

سایت کامپیوتر

آزمایشگاه

استخر اختصاصی

کارگاه خلاقیت

کارگاه مهارت آموزی

کارگاه استعداد یابی

آسانسور

کلاس های هوشمند